foto: Pavol Sás

      

Prevádzková doba zberného dvoru

 Druh odpadu

 Prevádzková doba

 Príjem druhotných surovín a nebezpečných odpadov

 Pondelok - Piatok od 7:00 do 14:00

 

 
© 2013 EKOS spol. s r. o. Všetky práva vyhradené. Dizajn podľa REKNAL