foto: Pavol Sás

      

UPOZORNENIE - Bioodpady

Biodpady (konáre, tráva, burina, zemina, šupy z ovocia, popol) vhadzujte do kontajnerov označených BIOODPADY.