foto: Pavol Sás

      

Za vypaľovanie trávy hrozí pokuta do 331 eur

Ak by zákon o ochrane pred požiarmi plošným vypaľovaním trávy alebo porastov porušil podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť 16 596 eur, občan môže dostať pokutu do 331 eur. Za porušenie zákona o odpadoch môže občan dostať pokutu 166 eur, podnikateľ opäť 16 596 eur.

 

Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon o ochrane pred požiarmi, ktorý je v kompetencii ministerstva vnútra, ale aj zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o odpadoch v gescii ministerstva životného prostredia. Zo zákona o odpadoch vyplýva podľa Stana tiež zákaz zneškodňovať, teda aj spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene.

"Treba si uvedomiť, že vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy," poznamenal hovorca envirorezortu s tým, že tiež poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, pomáha rozširovaniu agresívnych druhov rastlín a takisto ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu vyššie zvieratá.

Zákonné spôsoby, ktorými sa možno zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať. "Na zakladanie ohňa v prírode odporúčame využiť oficiálne ohniská a rešpektovať všetky predpisy, pravidlá a obmedzenia, ktoré pre danú lokalitu platia," uzavrel pre agentúru SITA hovorca rezortu životného prostredia Maroš Stano.

zdroj : http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101711/mzp-za-vypalovanie-travy-hrozi-pokuta-do-331-eur.aspx